Ważna informacja dla rozliczających się z pracy w Norwegii

Od 1 stycznia 2019 roku urząd podatkowy Skatteetaten wprowadził uproszczony podatek Kildeskatt dla pracowników zagranicznych. Wysokość podatku wynosi 25% i zawiera już ubezpieczenie Trygdeavgift w wysokości 8,2 %. Opodatkowanie stałym podatkiem Kildeskatt tj. 25 pct oznacza, że podatnik nie ma prawa do żadnych odliczeń ani też nie składa żadnej deklaracji, nie ma czegoś takiego jak[…]