Zasiłek rodzinny - Norwegia

Przeprowadzamy procedurę przyznania zasiłku rodzinnego i opiekuńczego w Norwegii. W celu sprawnego procesu przyznania świadczeń stale monitorujemy proces przyznania zasiłku w NAV.

Świadczenia rodzinne:

Formularze do pobrania:

Formularz zasiłek

Cennik

zasiłek rodzinny

Formularz kontaktowy:

Co musisz wiedzieć o zasiłku rodzinnym w Norwegii

Naszym zadaniem przy Państwa zleceniu jest dopełnienie formalności aby uzyskać związanych z zasiłek rodzinny i opiekuńczy w Norwegii. Zajmujemy się całą procedurą od złożenia wniosku do uzyskania pozytywnej decyzji.
Warunkiem otrzymania zasiłku w Norwegii jest odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne w tym kraju oraz wspólne zameldowanie z dziećmi.
Urzędem odpowiedzialnym za przyznawanie zasiłku rodzinnego i opiekuńczego jest NAV.

Sprawy dotyczące rejestracji świadczeń rodzinnych trwają od 5 do 12 miesięcy.

NAV podczas rozpatrywania wniosku o zasiłek kontaktuje się z ROPS w Polsce w celu wymiany informacji. ROPS może poprosić Państwa o uzupełnienie dokumentów związanych np. z pobieranym zasiłkiem w Polsce. Wynik kontroli zostaje odesłany do Norwegii. W ten sposób NAV potwierdza zgromadzone we wniosku informacje, na podstawie, których wyda decyzję.
Od 1 kwietnia 2016 Urząd w Norwegii zwraca uwagę na program 500+. Informuje, że kiedy jeden rodzic pracuje w Norwegii, drugi rodzic w Polsce to na pierwsze dziecko, wnioskujący otrzymują prawo do świadczenia z Norwegii, a na drugie i każde kolejne dziecko 500+ z Polski. NAV wypłaca różnicę pomiędzy zasiłkiem wypłacanym w Polsce (zgodnie z informacją uzyskaną od polskiego MOPSu). W przypadku gdy jeden rodzic pracuje w Norwegii, a drugi rodzic nie pracuje prawo do zasiłku przysługuje z Norwegii.
Istnieje możliwość odwołania się od decyzji NAV. Termin na dostarczenie odwołania i dokumentów potwierdzających to 6 tygodni od daty wystawienia decyzji.

Należy pamiętać o uaktualnianiu informacji. W przypadku zmiany lub utraty pracy trzeba poinformować o tym NAV. Ważne jest, aby wszelkie zmiany związane z adresem zamieszkania i numerem konta bankowego zgłaszać do Folkeregisteret.

Kopie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny i/lub opiekuńczy:

- akt małżeństwa na druku europejskim lub przetłumaczony na j. angielski ( w przypadku osób niebędących w związku małżeńskim należy pominąć ten dokument )
- akt urodzenia dziecka lub dzieci na druku europejskim lub przetłumaczony na j. angielski
- zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu, pod tym samym adresem, osoby wnioskującej
( pracującej w NO ) z dzieckiem lub dziećmi przetłumaczone na j. angielski
- zaświadczenie z MOPS lub GOPS o niepobieraniu zasiłków z PL lub za jaki okres został przyznany, przetłumaczone na j. angielski
- pozwolenie na pracę z policji
- umowy / kontrakty zawarte z pracodawcami za lata, za jakie będziemy ubiegali się o zasiłek na dzieci
- wszystkie miesięczne odcinki z wypłat ( payslipy ) lub zaświadczenie od pracodawcy ( j. angielski/ norweski ) o okresach zatrudnienia ( wyszczególnienie miesięcy ) za czas, za jaki składamy wniosek o zasiłek
- roczne zestawienie przychodów od każdego pracodawcy ( Lonns- og trekkoppgave / Certificate of pay and Tax Deducted )
- karty podatkowe Skattekort za lata, których dotyczy wniosek
- zaświadczenie z banku lub inne potwierdzenie numeru konta bankowego
- kopia paszportu ( str. ze zdjęciem ) lub obu stron dowodu osobistego.