ZWROT podatku - Austria

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dla osób pracujących w Austrii chcących dokonać rozliczenia podatku.


Oblicz swój zwrot podatku z Austrii

Formularze do pobrania:

Pobierz formluarz

Cennik

zwrot podatku z za granicy

Oblicz swój zwrot

Co musisz wiedzieć o zwrocie podatku z Austrii

W Austrii można uzyskać zwrot za ostatnie 5 lat podatkowych.
Możesz uzyskać cały zwrot podatku z Austrii jeżeli Twoje dochody nie przekroczyły kwoty wolnej która wynosi 11 000 Euro.Jeżeli pracowałeś w Austrii powyżej 183 dni w roku podatkowym i uzyskałeś 90 % Twojego całkowitego dochodu w Austrii albo nie więcej niż 11 tys. EURO poza Austrią wówczas posiadasz status rezydenta podatkowego i przysługują Tobie ulgi podatkowe tak jak Austriakom.
Podstawowym dokumentem do rozliczenia w austriackim urzędzie skarbowym jest karta podatkowa Lohnzettel otrzymana od pracodawcy. W przypadku braku karty podatkowej można dołączyć wszystkie miesięczne paski wypłaty tzw. Lohnabrechnung.

Musisz także posiadać zaświadczenie o dochodach w Polsce EU/EWR, które pobierzesz z naszej strony. W tym celu najpierw powinieneś się rozliczyć w Polsce tj. złożyć PIT 36 i PIT ZG. Jeżeli podatnik rozlicza się z współmałżonkiem należy wpisać również jego dochody.

Okres oczekiwania na zwrot wynosi od 3 tygodni do 3 miesięcy.

Popularne ulgi i odliczenia:

- ulgi dotyczące prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego tzw. doppelte Haushaltsführung
- udokumentowane wydatki na dojazdy do pracy, a także na przejazdy pomiędzy Austrią a Polską
- ulga podatkowa na dziecko/dzieci w przypadku, gdy jest pobierany w Austrii zasiłek rodzinny

Inne niezbędne dokumenty do rozliczenia to:

- kopia austriackiej karty ubezpieczeniowej e-card, zawierającej numer ubezpieczenia Versicherung numer.
- zaświadczenie o pobieraniu zasiłku bezrobotnego w Austrii
- zaświadczenie z BAUK o wypłaconych odprawach, odszkodowaniach
- zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce wszystkich członków rodziny
- nr pesel dzieci, na które pobierano w Austrii rodzinne przez okres co najmniej 7 miesięcy
- faktury za koszty kształcenia dzieci
- faktury za rehabilitację dziecka niepełnosprawnego

Przy odliczeniu dojazdów do Polski i mieszkania w Austrii należy dostarczyć:

- dowody opłat za mieszkanie „Miete”, lub potrącenie z wypłat za mieszkanie od pracodawcy „Abrechnung”, rachunki za noclegi w hotelach, kampingach itp., przelewy bankowe czynszu, zaświadczenie od wynajmującego o poniesionych kosztach, rachunki lub przelewy za prąd, wodę, telefon, Internet.
- bilety autobusowe, bilety lotnicze, bilety kolejowe, bilety na metro i inne środki transportu publicznego.
- kopie faktur i paragonów za paliwo wraz z kopią dowodu osobistego, potwierdzenia stanu licznika ze stacji diagnostycznej na początek i koniec okresu rozliczeniowego, kopie rachunków z warsztatów potwierdzających naprawy, kopia książki serwisowej itp.
- aktualne poświadczenie zameldowania w Polsce