Zwrot podatku ze Szwecji

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dla osób pracujących w Szwecji chcących dokonać rozliczenia podatku.


Oblicz swój zwrot podatku z Szwecji

Ulgi podatkowe:

Formularze do pobrania:

Pobierz formluarz

Cennik

zwrot podatku z zagranicy

Oblicz swój zwrot

Co musisz wiedzieć o zwrocie podatku z Szwecji

Jeżeli pracowałeś legalnie ze Szwecji i wybrałeś opodatkowanie na zasadach ogólnych masz obowiązek rozliczenia.
Osoby, które pracowały krócej niż 183 dni i wybrały uproszczony podatek tzw. SINK, który wynosi 25 % przychodów brutto nie mają prawa i obowiązku rozliczenia się w Szwecji. Nie przysługuje Ci także żaden zwrot podatku.

W styczniu powinieneś otrzymać od pracodawcy wykazy z przychodami (zasadniczo dokument KU-10 lub KU-13), jakie uzyskałeś w ubiegłym roku.

Rozliczenie podatkowe Indkomstdeklaration 1 dla osób, które są opodatkowane na zasadach ogólnych zostanie wysłane przez szwedzki urząd podatkowy tzw. Skatteverket ok. 19 marca.
Termin rozliczenia jest oznaczony na deklaracji podatkowej Indkomstdeklaration 1. Deklarację za 2019 należy złożyć do 4 maja 2020.

Musisz wiedzieć, że Skatteverket wysyła deklarację na adres, który został podany podczas rejestracji w urzędzie szwedzkim. Dlatego wyjeżdżając ze Szwecji powinieneś się upewnić czy szwedzki urząd posiada Twój aktualny adres.
Brak uaktualnienia adresu powoduje brak otrzymania deklaracji podatkowej, decyzji a także czeku ze zwrotem podatku.
Ponadto ta sytuacja naraża Cię na kary spowodowane za opóźnienie w złożeniu deklaracji nakładane w wysokości 2500 kr.

Decyzje wydawane są w grudniu i sierpniu. Zwrot podatku ze Szwecji następuje ok. 2 tygodnie po wysłaniu decyzji w formie czeku.

Można uzyskać zwrot podatku ze Szwecji na konto bankowe. Dla Twojego bezpieczeństwa Skatteverket przelewa Twój zwrot podatku na konto, które należy do Ciebie. W tym celu ważne jest, aby dostarczyć urzędowi zaświadczenie z banku, z którego jasno wynika, że jesteś właścicielem lub współwłaścicielem wskazanego konta formacie IBAN i SWIFT. Zaświadczenie musi być nie starsze, niż 3 miesiące oraz zawierać podpis o pieczątkę pracownika banku.

Do najczęściej wykorzystywanych ulg podatkowych umożliwiający wyższy zwrot podatku ze Szwecji są:

-ulga na dojazd do pracy z miejsca zamieszkania w Szwecji do miejsca pracy w Szwecji zależna od środka transportu, z którego korzystasz podczas dojazdu do pracy oraz ewentualnej możliwości korzystania ze środków transportu publicznego. Ulga przysługuje powyżej 11 000 sek.
-ulga na przejazdy z miejsca zamieszkania w Polsce do miejsca zamieszkanie w Szwecji, która powinna być dokumentowana biletami lotniczymi lub biletami promowymi oraz fakturami
- ulga na dojazd do pracy - 18,5 sek za 10 km.
-ulga z tytułu podwójnego gospodarstwa domowego oraz koszty podróży do kraju
-koszty podróży służbowych tzw. TRAKTAMENTE polegająca na odliczeniu diet w wysokości 230 sek za pierwsze 90 dni, oraz 69 sek za kolejne dni wykonywania zada n służbowych,
-inne wydatki np. ubrania robocze, kursy niezbędne do wykonywania pracy
-ulga podatkowa od dochodu tzw. Jobbskattereduktion
-ulga podatkowa zależna od okresu pracy tzw. Grundavdrag. Jeżeli pracowałeś cały rok, lub co najmniej 90% Twoich przychodów pochodzi ze Szwecji ulga ta należy Ci się w pełnej maksymalnej wysokości.
-ulga z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne płacone w Polsce.