Zwrot podatku z Niemiec

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dla osób pracujących w Niemczech chcących dokonać rozliczenia podatku.


Dowiedz się więcej na temat podatku z Niemiec

Ulgi podatkowe:

Formularze do pobrania:

Pobierz formluarz

Cennik

zwrot podatku z zagranicy

Oblicz swój zwrot

Co musisz wiedzieć o zwrocie podatku z Niemiec

Jeżeli pracowałeś w Niemczech i płaciłeś tam podatki możesz ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec. W pewnych okolicznościach masz także obowiązek rozliczenia podatku w Niemczech. Zasadniczo dotyczy to sytuacji:

- gdy posiadasz 3 lub 6 klasę podatkową
- pobierasz Kindergeld w Niemczech
- masz przyznaną przez urząd ulgę „Steuerfribetrag”
- już raz rozliczyłeś się z urzędem i masz nadany Steuernummer.

Pozostałe osoby mogą rozliczyć się dobrowolnie.

Termin złożenia deklaracji podatkowej mija 31 lipca 2021 roku. W razie przekroczenia tego terminu, urząd może wezwać podatnika do rozliczenia, a także nałożyć karę w wysokości 150 euro.

O zwrot podatku można się starać do 4 lat podatkowych wstecz tj. 2020, 2019, 2018, 2017

Czas oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec przeciętnie wynosi od 3 do około 6 miesięcy i jest uzależniony od danego Finanzamt.

Przez zastosowanie różnego rodzaju ulg podatkowych możesz znacznie obniżyć realną stopę podatku oraz uzyskać nawet 100% zwrotu podatku zapłaconego w Niemczech. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy Twoje wynagrodzenie nie przekroczyło kwoty wolnej, która jest następująca:

Podstawowym dokumentem do rozliczenia jest niemiecka karta podatkowa Lohnsteuerkarte lub besondere Lohnsteuerbescheinigung oraz inne dokumenty potwierdzające zasiłki takie jak Elterngeld, Arbeitslosgeld, Krankengeld.
Zasiłki te wpływają na wysokość zwrotu i należy je obowiązkowo uwzględnić w rozliczeniu.

Musisz także posiadać zaświadczenie o dochodach w Polsce EU/EWR, które pobierzesz z naszej strony. W tym celu najpierw powinieneś się rozliczyć w Polsce tj. złożyć PIT 36 i PIT ZG. Dochody uzyskane w innych krajach poza Niemcami i Polską mają także wpływ na rozliczenie niemieckie.

Musisz wiedzieć, że zwrot podatku z Niemiec przysługuje osobom, które mają nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech tj. przebywają w Niemczech dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Można także wnioskować w rozliczeniu o obowiązek podatkowy wtedy, gdy 90 procent Twoich opodatkowanych dochodów pochodzi z Niemiec lub Twoje dochody z Polski nie przekroczą kwoty minimum egzystencjalnego tj. połowy kwoty wolnej.

Gdy nie spełniasz powyższych kryteriów zwrot podatku z Niemiec nie będzie Ci przysługiwać. W takim przypadku nie przysługuje kwota wolna od podatku ani wspólne rozliczenie z małżonką.
Średni zwrot podatku z Niemiec wynosi przeciętnie 4000 zł. Na zwrot składają się następujące pozycje Lohnstuerkarte tj.:

Poz. 4 - Lohnsteuer – podatek dochodowy
Poz. 5 – Solidaritaszuschlag – podatek solidarnościowy
Poz. 6 – Kirchenstuer – podatek kościelny

Musisz obowiązkowo wiedzieć, że masz tylko 1 miesiąc i 3 dni na odwołanie od decyzji tzw. Steuerbescheid od daty jej wydania, a nie otrzymania. Wpłynięcie odwołania do Finanzamtu po tym terminie skutkuje odrzuceniem.

Klasy podatkowe w Niemczech:

Wszystkim osobom pracujących w Niemczech z automatu przysługuje 1 klasa podatkowa.

I Klasa podatkowa, do której należą panny, kawalerowie, osoby rozwiedzione i owdowiałe, jeżeli nie klasyfikują się do klasy II i III (czyli, jeżeli przez cały rok podatkowy byli rozwiedzeni lub owdowiali i nie posiadają na utrzymaniu małoletnich dzieci). Miesięczna wolna kwota od podatku wynosi 945 euro.

II Klasa podatkowa, do której należą osoby stanu wolnego, samotnie wychowujące dzieci, czyli: panny, kawalerowie, osoby rozwiedzione i owdowiałe, w gospodarstwie których zameldowane jest co najmniej 1 małoletnie dziecko, za które otrzymuje kwotę pomniejszenia podatku na dziecko oraz zasiłek opiekuńczy lub rodzinne (Kindergeld). Dla pracowników owdowiałych przynależność do tej grupy podatkowej następuje tylko wtedy, gdy nie byli w klasie III. Miesięczna wolna kwota od podatku wynosi 1077 euro.

III Klasa podatkowa najczęściej wybierana przez polaków pracujących w Niemczech dotyczy zwłaszcza małżonków, których jeden z nich mieszka w Polsce i nie pracuje, bądź małżonków, których partner wybrał klasę podatkową V. Miesięczna wolna kwota od podatku wynosi 1788 euro.

IV Klasa podatkowa przysługuje małżonkom, którzy jednocześnie wybrali 4 klasę podatkową. Miesięczna wolna kwota od podatku wynosi 945 euro.

V Klasa podatkowa przydzielana jest drugiemu małżonkowi, który wybrał III klasę podatkową. Miesięczna kwota wolna wynosi zaledwie 105 euro miesięcznie.

VI Klasa podatkowa dotyczy osób, które mają kilka źródeł dochodów w Niemczech.

Rok podatkowy OSOBY ST. WOLNEGO MAŁŻEŃSTWA
Rok podatkowy 2020 9408 euro 18816 euro
Rok podatkowy 2019 9168 euro 18336 euro
Rok podatkowy 2018 9000 euro 18000 euro
Rok podatkowy 2017 8820 euro 17640 euro
Rok podatkowy 2016 8652 euro 17304 euro