Zwrot podatku ze Szwecji

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dla osób pracujących w Szwecji chcących dokonać rozliczenia podatku.


Dowiedz się więcej na temat podatku ze Szwecji

Ulgi podatkowe:

Formularze do pobrania:

Pobierz formluarz

Cennik

zwrot podatku z zagranicy

Oblicz swój zwrot

Co musisz wiedzieć o zwrocie podatku z Szwecji

Jeżeli pracowałeś legalnie ze Szwecji i wybrałeś opodatkowanie na zasadach ogólnych masz obowiązek rozliczenia.
Osoby, które pracowały krócej niż 183 dni i wybrały uproszczony podatek tzw. SINK, który wynosi 25 % przychodów brutto nie mają prawa i obowiązku rozliczenia się w Szwecji. Nie przysługuje także żaden zwrot podatku.

Na przełomie marca/kwietnia powinieneś otrzymać ze Skatteverket wstępną deklarację podatkową.

Termin rozliczenia jest oznaczony na deklaracji podatkowej Indkomstdeklaration 1. Deklarację za 2020 należy złożyć do 4 maja 2021.

Musisz wiedzieć, że Skatteverket wysyła deklarację na adres, który został podany podczas rejestracji w urzędzie szwedzkim. Dlatego wyjeżdżając ze Szwecji powinieneś się upewnić czy szwedzki urząd posiada Twój aktualny adres.
Brak uaktualnienia adresu powoduje brak otrzymania deklaracji podatkowej, decyzji a także czeku ze zwrotem podatku.
Ponadto ta sytuacja naraża Cię na kary spowodowane za opóźnienie w złożeniu deklaracji nakładane w wysokości 2500 kr.

Decyzje wydawane są do końca 2021. Zwrot podatku ze Szwecji następuje ok. 2 tygodnie po wysłaniu decyzji BESKED.

Dla Twojego bezpieczeństwa Skatteverket przelewa Twój zwrot podatku na konto, które należy do Ciebie. W tym celu ważne jest, aby dostarczyć urzędowi zaświadczenie z banku, z którego jasno wynika, że jesteś właścicielem lub współwłaścicielem wskazanego konta formacie IBAN i SWIFT. Zaświadczenie musi być nie starsze, niż 3 miesiące oraz zawierać nazwę banku, datę wystawienia, Twoje imię i nazwisko, PESEL lub datę urodzenia oraz podpis pieczątkę pracownika banku.

Do najczęściej wykorzystywanych ulg podatkowych umożliwiający wyższy zwrot podatku ze Szwecji są:

-ulga na dojazd do pracy z miejsca zamieszkania w Szwecji do miejsca pracy w Szwecji zależna od środka transportu, z którego korzystasz podczas dojazdu do pracy oraz ewentualnej możliwości korzystania ze środków transportu publicznego. Ulga przysługuje powyżej 11 000 sek.
-ulga na przejazdy z miejsca zamieszkania w Polsce do miejsca zamieszkanie w Szwecji, która powinna być dokumentowana biletami lotniczymi lub biletami promowymi oraz fakturami
- ulga na dojazd do pracy - 18,5 sek za 10 km.
-ulga z tytułu podwójnego gospodarstwa domowego oraz koszty podróży do kraju
-koszty podróży służbowych tzw. TRAKTAMENTE polegająca na odliczeniu diet w wysokości 240 sek za pierwsze 90 dni, oraz 72 sek za kolejne dni wykonywania zadań służbowych,
-inne wydatki np. ubrania robocze, kursy niezbędne do wykonywania pracy
-ulga podatkowa od dochodu tzw. Jobbskattereduktion
-ulga podatkowa zależna od okresu pracy tzw. Grundavdrag. Jeżeli pracowałeś cały rok, lub co najmniej 90% Twoich przychodów pochodzi ze Szwecji ulga ta należy Ci się w pełnej maksymalnej wysokości.
-ulga z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne płacone w Polsce.